Tilmelding

Du tilmelder dig kurset eller kursuspakken elektronisk. Find kurset i kursusoversigten, og følg den proces, der er beskrevet. I forbindelse med tilmeldingen vil du, ud over dine personlige data, blive bedt om følgende oplysninger:

 

  • Din sagsbehandlers navn, telefonnummer og jobcenterets adresse

 

og hvis du er dagpengemodtager desuden:

 

  • A-kassens navn, afdeling, kontaktperson, telefonnummer og adresse
     

Jobrettet uddannelse

Hvis du som dagpengemodtager søger om jobrettet uddannelse vil du i en e-mail modtage en blanket, som hedder AR237. NEXT har på forhånd udfyldt noget af blanketten. Du skal sørge for at din A-kasse udfylder resten. Når NEXT har fået den udfyldte blanket retur, kan vi optage dig på uddannelsen.

 

Andre kurser

Tilmelder du dig andre kurser, vil du modtage en e-mail om, at du skal kontakte dit jobcenter. Jobcentret skal give tilsagn om betaling for kurset.

 

Det er også jobcentret, der skal tage stilling til evtuelt tilskud til transport, kort og logi i forbindelse med kurset. Når NEXT har modtaget betalingstilsagnet fra jobcentret, kan vi optage dig på kurset.

 

Har du spørgsmål om din ret til efteruddannelse, så kontakt din a-kasse eller dit jobcenter.


Betaling og framelding

Se hvad det koster at deltage i et AMU-kursus  og læs reglerne i forbindelse med at framelde eller udeblive.

Se takster og regler