Deltagerbetaling

Det koster et mindre beløb at deltage på AMU-kurser og enkeltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB).

 

Prisen er afhængig af din uddannelse. Der er en pris for faglærte og ufaglærte og en anden pris for deltagere med en videregående uddannelse.

 

For faglærte og ufaglærte koster de fleste kurser 110 kr. pr. dag. Dog koster visse kurser inden for organisation, medarbejderudvikling og it 184 kr. pr. dag, mens kurser med generel opkvalificering, f.eks. regning og matematik, er helt gratis.

 

Deltagere med en videregående uddannelse skal betale en højere pris. Prisen varierer fra kursus til kursus. Kontakt vores efteruddannelsescenter på tlf. 35 86 70 40 for at få den præcise pris.

 

Fri for betaling

Du skal ikke betale deltagergebyr for at deltage i Individuel Kompetencevurdering (IKV). Har du en EUV-plan (Erhvervsuddannelse for voksne), hvor der indgår et AMU-kursus, er du også fritaget for deltagerbetaling.

 


Betaling og framelding

Se hvad det koster at deltage i et AMU-kursus og læs reglerne i forbindelse med at framelde eller udeblive.

Se takster og regler