Gymnasiale uddannelser

- På NEXT har vi alle gymnasiale retninger

 

Hf - højere forberedelseseksamen

  • 2-årig uddannelse rettet mod dig, der har gennemført 10. klasse og evt. har været ude af skolesystemet i nogle år. Uddannelsen er sammensat af en bred vifte af fag.

 

Læs hf her: Albertslund Gymnasium

 

Hhx - højere handelseksamen

  • 3-årig uddannelse, hvor fokus ligger på handel, økonomi og erhvervsforhold. Uddannelsen er internationalt orienteret og it indgår i alle fag.

 

Læs hhx her: Baltorp Gymnasium, Sydkysten Gymnasium

 

Htx - højere teknisk eksamen

  • 3-årig uddannelse med fokus på naturvidenskabelige og tekniske fag. Du får mulighed for at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier.

 

Læs htx her: Albertslund Gymnasium, Københavns Mediegymnasium, Sukkertoppen Gymnasium, Sydkysten Gymnasium, Vibenshus Gymnasium

 

Stx - almen studentereksamen

  • 3-årig uddannelse med en bred vifte af fag inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Mange af fagene kender du fra folkeskolen, andre er nye.

 

Læs htx her: Albertslund Gymnasium, Sydkysten Gymnasium

 

Fag og forløb

På hhx, htx og stx er det første halve år et grundforløb, som er fælles for alle elever. Herefter vælger du en af de studieretninger, skolen tilbyder. En studieretning er en sammensætning af normalt tre fag i en pakke. Derudover skal du have nogle obligatoriske fag og vælge mellem en række valgfag.

 

På hf har du ikke grundforløb og studieretninger, men en sammensætning af obligatoriske fag, en naturvidenskabelig faggruppe, en kultur- og samfundsfaglig faggruppe og valgfag.

 

Videreuddannelse

Alle gymnasieretninger er adgangsgivende til de videregående uddannelser. Din studieretning og dine valgfag kan dog være afgørende for hvilke studier, du kan få direkte adgang til som student. Du kan få overblik over mulighederne på ug.dk's Adgangskortet.


Hjælp til dit valg

På ug.dk kan du læse mere om forskellene mellem de gymnasiale uddannelser:

Valg af gymnasieretning

Spørg en vejleder

Vil du tale med en vejleder om gymnasieuddannelserne på NEXT?

Kontakt vores vejledere