Eux-murer

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

For dig, der vil bygge med mørtel, mursten, klinker og fliser og samtidig få mulighed for at tage en videregående uddannelse.

 

Når du er færdig, kan du arbejde som murersvend, eller du kan videreuddanne dig til f.eks. ingeniør eller arkitekt.

 

murer

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på skolen og varer 20 eller 40 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet varer cirka 3 ¼ år. Det veksler mellem praktik og skoleophold, og afsluttes med en svendeprøve.

 

De gymnasiale fag ligger både på grundforløbet og i skoleperioderne på hovedforløbet. Derfor er skoleperioderne også lidt længere på eux end på den normale erhvervsuddannelse.

 

Murer-fag

Fagteori, praktisk murerarbejde, materialelære og undervisning i elektronisk tegneprogram

 

Læs mere under erhvervsuddannelsen til murer.

 

Gymnasiale fag

Dansk A, engelsk B, matematik B, fysik B, kemi C, teknikfag B, byggeteknologi B.

 

Der er mulighed for at vælge matematik eller engelsk på A-niveau og kemi eller samfundsfag på B-niveau.

 

Se hvilke videregående uddannelser denne linje giver adgang til på "Adgangskortet" på ug.dk. Du kan ændre på fag og niveauer i oversigten, så de passer til dine valg.

 

På hovedforløb 1 afslutter du:

Engelsk B, matematik B, byggeteknologi B, fysik B, kemi C samt dele af håndværksfagene.
 

På hovedforløb 2 afslutter du:

Dansk A, teknikfag B – byggeri og energi, valgfagene matematik A, kemi B eller samfundsfag B, resten af håndværksfagene, svendeprøven.

 

Praktik

På hovedforløbet skal du i praktik. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Fabriksparken 31

2600 Glostrup

 

NEXT Uddannelse København

Rebslagervej 11

2400 København NV

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Se hvordan du bliver optaget og hvornår du kan starte på eux-murer

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder