Eux-handelsuddannelsen

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål


 

Her lærer du om handel mellem virksomheder til forskel fra detailhandel, hvor det drejer sig om handel mellem virksomheder og forbrugere.

 

På handelsuddannelsen lærer du om indkøb og salg af danske og udenlandske varer. Det kan for eksempel være engros-salg, hvor du køber et parti varer og sælger varerne videre med fortjeneste. Du lærer også om logistik, det vil sige at planlægge indkøb og distribution af varer.

 

Når du tager uddannelsen som eux, får du samtidig nogle gymnasiale fag, som giver dig generel studiekompetence til at læse på en videregående uddannelse.

 

Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder, der handler med andre virksomheder (også kaldet business-to-business). Du kan også starte din egen handelsvirksomhed.

 

Du kan også vælge at læse videre på en erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller universitetsuddannelse.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af tre dele:

  • Et grundforløb på 20-40 uger. Læs mere.
  • Et 1-årigt forløb med gymnasiale fag, som giver adgang til videregående uddannelser.
  • Et hovedforløb på 2 år, som veksler mellem praktik og skoleophold og afsluttes med en fagprøve.

 

 Bemærk: NEXT tilbyder grundforløbet inden for handelsuddannelsen inklusive det 1-årige forløb med gymnasiale fag, men ikke hovedforløbet. Det skal du tage på en anden skole.

 

Handels-fag

Du lærer blandt andet om indkøb, prissætning, salgsplanlægning, logistik, forhandlingsteknik, forretningsforståelse, kundeadfærd og kommunikation.

 

Læs mere under eud-beskrivelsen af handelsuddannelsen.

 

Gymnasiale fag

De studiekompetencegivende fag er blandt andet dansk A, engelsk B og it B. Derudover har du en række fag, som afhænger af din fagretning, for eksempel matematik B, psykologi C og innovation C. Du skal også udarbejde et eksamensprojekt og en større skriftlig opgave.

 

Praktik

På hovedforløbet skal du i praktik. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik under erhvervsuddannelser og se vores tips til praktiksøgning.

 

Uddannelsessteder

Vi tilbyder uddannelsen i Ballerup, Ishøj, Nørrebro, Kastrup og Taastrup.

 

NEXT Uddannelse København

Baltorpvej 20A

2750 Ballerup

 

NEXT Uddannelse København

Vejlebrovej 45

2635 Ishøj

 

NEXT Uddannelse København

Rebslagervej 11

2400 København NV

 

NEXT Uddannelse København

Brønderslev Allé 25

2770 Kastrup

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Se hvordan du bliver optaget og hvornår du kan starte på eux-handelsuddannelsen

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder