Eux-brolægger

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Brolæggerens arbejde ser du mange steder i bybilledet. Som brolægger arbejder du med veje, torve og pladser. Det kan være flisebelægninger, kantsten og udsmykningsopgaver i beton og brosten.

 

Uddannelsen er en del af struktøruddannelsen, som giver en grundlæggende viden om store byggerier som kontorhuse, veje, broer, boligkvarterer, torve og pladser. Du lærer at arbejde i forskellige materialer efter plantegninger og beregninger. Du lærer også at samarbejde med andre faggrupper.

 

Når du tager uddannelsen som eux, får du samtidig nogle gymnasiale fag, som giver dig generel studiekompetence til at læse på en videregående uddannelse.

 

Alt efter din praktikpladsaftale og interesser kan du afslutte eux-uddannelsen med specialet som eux-brolægger. Du kan også blive eux-anlægsstruktør eller eux-bygningsstruktør.

 

Når du har afsluttet uddannelsen som eux-brolægger, kan du arbejde som faglært brolægger eller starte din egen virksomhed.

 

Du kan også vælge at læse videre på en erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller universitetsuddannelse, og for eksempel blive arkitekt eller ingeniør.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på skolen og varer 20 eller 40 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet varer cirka 3 ¼ år. Det veksler mellem praktik og skoleophold, og afsluttes med en svendeprøve.

 

De gymnasiale fag ligger både på grundforløbet og i skoleperioderne på hovedforløbet. Derfor er skoleperioderne også lidt længere på eux end på den normale erhvervsuddannelse.

 

Brolægger-fag

Du får undervisning i fag som vej, anlæg og belægning, kloakrørlægning, tegningsforståelse og matematik. Du skal også have fag som førstehjælp og informationsteknologi.

 

Læs mere under erhvervsuddannelsen til struktør og brolægger.

 

Gymnasiale fag

Dansk A, engelsk, B, matematik B, teknologi B, fysik B, kemi C, samfundsfag C og teknikfag B.

 

Du får mulighed for at vælge matematik eller engelsk på A-niveau og kemi eller samfundsfag på B-niveau.

 

Se hvilke videregående uddannelser denne linje giver adgang til på "Adgangskortet" på ug.dk. Du kan ændre på fag og niveauer i oversigten, så de passer til dine valg. 

  

Praktik

På hovedforløbet skal du i praktik. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Rebslagervej 11

2400 København NV

 

NEXT Uddannelse København

Fabriksparken 31

2600 Glostrup

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Se hvordan du bliver optaget og hvornår du kan starte på eux-brolægger

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder