Voksenlærling

Tilskud til løn

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

 

Ordningen dækker de uddannelser som er nævnt på Voksenlærlingelisten, og tilskuddet er på kr. 30,- i timen og gives i op til 2 år.  

 

For at være voksenlærlinge skal eleven være fyldt 25 år, når de begynder på deres uddannelse og have løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.

 

Hvis virksomheden ansætter en ufaglært voksenlærling, som kommer fra ledighed, er der ikke krav om, at uddannelsen skal være nævnt på den regionale voksenlærlinge-liste. Tilskuddet for denne gruppe voksenlærlinge er 40,-kr. i timen og tilskudsperioden er for hele uddannelsesforløbet (ikke kun de første 2 år).

 

Der skal ansøges om godkendelse hos Det lokale Jobcenter til at få tilskuddet til praktiktiden.  Ansøgningen skal indsendes til jobcenteret senest en måned efter at uddannelsesaftalen er påbegyndt.

 

Ansøgningsskema og uddybende information om ordningen kan findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

 

Refusion af løn ved skoleophold

Virksomheder som ansætter elever som er fyldt 25 år og som virksomheden aflønner med en løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget, kan få en højere lønrefusion for disse elever.  

 

Dette sker digitalt via AUB's hjemmeside.