Trin 1

Start på din drømmeuddannelse 20.februar kl. 10.00

- tilmeldingsfrist 19. februar

 

På NEXT har du mulighed for at komme ind på en erhvervsuddannelse, selvom du ikke har karakteren 02 i dansk og matematik.

 

Her kan du læse mere om, hvad et forløb på Trin 1 handler om, og hvordan du kommer med. Læs mere

 

På  Trin 1 tilbyder vi et forløb, hvor du bl.a.:

  • Introduceres til tømrerfaget, murerfaget og struktør- og brolæggerfaget
  • Undervises i dansk og matematik på en relevant og anderledes måde
  • Får knyttet dansk og matematik til praktisk undervisning
  • Møder andre byggefagsuddannelser
  • Undervises på værksted og byggeplads
  • Vejledes i at søge elevplads

 

- og mange andre spændende ting, som viser fagene frem og kvalificerer dig til uddannelsens næste forløb grundforløb 2 (GF2). Samtidig lærer du, hvordan teori kan bruges i praksis.

 

Karakterkrav

På Trin 1 er der ingen optagelseskrav. På forløbet hjælper vi dig til gengæld med at opnå karakteren 2 i dansk og matematik. Det er nemlig et krav at have karakteren 2 for at gå videre til uddannelsens grundforløb 2 (GF2). Hvis du mener, at du allerede nu har kompetencer svarende til 2 i dansk og matematik fra folkeskolens 9.klasse, tilbyder vi en afklarende samtale med en studievejleder. Den aftale kan du lave, når du kommer d. 20. februar!

 

Uddannelsens forløb og varighed

Trin 1 varer 15 uger og giver dig adgang til grundforløb 2 (GF2).

 

Uddannelsen består ud over Trin 1 af et GF2 og et hovedforløb. Trin 1 og GF2 foregår på skolen og varer tilsammen 15 + 20 uger. Både trin 1 og GF2 afsluttes med en prøve.

 

Hovedforløbet  varer cirka 3 ½ år. Det veksler mellem skoleophold og praktik og afsluttes med en svendeprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen vil hjælpe dig. Kan du ikke finde en praktikplads, kan du fortsætte i skolepraktik . Skolepraktik betyder, at du i stedet for at være i praktik i en virksomhed, arbejder i specielle værksteder på skolen. Under din skolepraktik skal du stadig lede efter en praktikplads.

 

Økonomi

Det koster kr. 360 at deltage på Trin 1. Herefter er resten af uddannelsen gratis. På Trin 1 og GF2 har du mulighed for at få SU (Statens Uddannelsesstøtte)

 

Hvis du får du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft.

 

Får du en praktikaftale mens du går på uddannelsens trin 1, kan du springe direkte til GF2.

 

Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr. om måneden

 

Ring på 20 46 73 68 - for yderligere information!  

 


Nyhed

  • Vil du gerne være bygningsstruktør, anlægsstruktør eller brolægger?
  • Er du over 18 år?
  • Mangler du karaktererne 2 i dansk og matematik fra folkeskolen?

Tilmeld dig her