Tilbud til folkeskoler

På NEXT har vi forskellige tilbud til alle udskolingselever, der gerne vil vide mere om, hvad det vil sige at gå på en erhvervsuddannelse: Introduktionskurser til 8. klasse elever, brobygning til 9. og 10. klasse elever og åben skole til 7. og 8. klasser.

 

Introduktionskurser

Når du går i 8. klasse, deltager du i introduktionskurser til ungdomsuddannelserne. Kurserne foregår på uddannelsesstederne og varer i alt 5 skoledage.

 

Introduktion på NEXT

På NEXT orienterer vi dig generelt om erhvervsuddannelser og du får en introduktion til de erhvervsuddannelser, vi tilbyder. Du oplever hverdagen og ser hvilke krav, der bliver stillet på uddannelsen. Formålet er at gøre det lettere for dig at vælge ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

 

Forløbet består af introduktion og projektarbejde. Arbejdet er både individuelt og i grupper. Du deltager på et hold sammen med andre interesserede elever eller sammen med din klasse.

 

Har du lyst til at komme på introduktionskursus på NEXT, skal du aftale det med din UU-vejleder, så du kan blive tilmeldt. Du kan se, hvilke introduktionskurser vi tilbyder på brobygning.net

 

Brobygning

Når du går i 10. klasse, er det obligatorisk, at du deltager i brobygning. Forløbet foregår på uddannelsesstederne og varer i alt 5 dage. Du skal vælge mindst to forskellige uddannelser, og mindst én af dem skal være en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse.

 

Går du i 9. klasse, kan du deltage i brobygningsforløb, hvis du er usikker på, hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge. Forløbet varer i 2 til 10 dage.

 

Brobygning på NEXT

På NEXT introducerer vi dig for vores erhvervsuddannelser. Brobygning på NEXT er et tilbud til dig, der ønsker at afprøve nogle spændende muligheder for at blive faglært. Du kommer til at opleve stemningen på skolen, og bliver informeret om de krav, vi stiller til dig på uddannelsen.

 

Du får mulighed for at snuse til forskellige fag og afprøve dine evner, både i forhold til det teoretiske og det praktisk arbejde. Du kommer til at arbejde med projekter, individuelt og i grupper.  

 

Har du lyst til at komme på brobygning på NEXT, skal du aftale det med din UU-vejleder, så du kan blive tilmeldt. Du kan se, hvilke brobygningskurser vi tilbyder på brobygning.net

 

Åben skole

NEXT tilbyder spændende aktiviteter til 7. og 8. klasser, der er interesserede i at prøve at arbejde med byggeri eller håndværk og design. Formålet med aktiviteterne er at understøtte eleverne i deres valg af uddannelse. Der er også et forældremøde om erhvervsuddannelserne blandt aktiviteterne.

 

Download information om de enkelte aktiviteter her:

 

Du også se udbuddet på Københavns Kommunes hjemmeside aabenskole.kk.dk