Teknisk designer

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Som teknisk designer er du en del af et team af ingeniører, arkitekter, designere og andre teknikere. Dine vigtigste arbejdsopgaver er at tegne, konstruere og designe alt lige fra chokoladeautomater til sportshaller.

 

Du kan både beskæftige dig med planlægning af produktion, udarbejdelse af salgs- og udbudsmateriale eller være med til at undersøge markedet for din virksomheds produkter.

 

Uanset hvilken type arbejde du skal udføre som teknisk designer, vil computeren være et af dine vigtigste arbejdsredskaber.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet varer cirka 2 ½ år. Det veksler mellem skoleophold og praktik, og afsluttes med en svendeprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Undervisningen på hovedforløbet varer 20 uger og omfatter områdefag og specialefag. Områdefagene er økonomi, kvalitetsstyring og teknisk illustration.

 

Specialefagene er for eksempel design og produktudvikling, bygningskonstruktion, teknisk problemløsning og maskiner, styring og bevægelse.

 

Der er altså stor mulighed for at forme din uddannelse i den retning, du ønsker, og uddannelsen kan afsluttes med forskellige specialer.

 

Når du er færdig kan du videreuddanne dig til blandt andet multimediedesigner, designteknolog eller produktionsteknolog.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Julius Thomsens Gade 5

1974 Frederiksberg C

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende tilmelding på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder

"Jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil arbejde i byggebranchen, selv om uddannelsen som teknisk designer også giver mulighed for at arbejde i industrien", fortæller Lisa, teknisk designerelev

Læs hele interviewet