Struktør og brolægger

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Struktørens og brolæggerens arbejde ser du mange steder i bybilledet. Struktøren bygger veje, broer og bygninger, mens det er brolæggeren, der lægger fliser og brosten på fortorve, gågader og pladser.

 

anlægsstruktør

 

Det er fysisk hårdt arbejde, og du skal have forståelse for helheden, når du bygger.

 

I løbet af uddannelsen specialiserer du dig som enten anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger.

 

Anlægsstruktøren sørger for, at der gøres klar til byggeri. Jorden skal graves, flyttes og planeres. Der skal lægges dræn, fundamentet skal støbes i beton, og der skal lægges betonbelægning, som for eksempel fliser.

 

Bygningsstruktøren arbejder mest med byggeri over jorden. Det kræver kendskab til de materialer, som bruges til kældre, trapper og mure, vejbroer og motorveje m.fl.

 

Brolæggeren har kendskab til arbejdet med veje, torve og pladser. Det kan være flisebelægninger, kantsten og udsmykningsopgaver i beton, brosten og kantsten.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet varer cirka 3 ½ år. Det veksler mellem skoleophold og praktik og afsluttes med en svendeprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

På skolen får du undervisning i fag som vej, anlæg og belægning, kloakrørlægning, tegningsforståelse og matematik. Du skal også have fag som førstehjælp og informationsteknologi.

 

Alt efter din praktikpladsaftale og dine interesser, vælger du et af de tre specialer på hovedforløbet og bliver enten faglært anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Rebslagervej 11

2400 Købenahvn NV

 

NEXT Uddannelse København

Fabriksparken 31

2600 Glostrup

 

Pr. 01.01.2018:

NEXT Uddannelse København

Vejlebrovej 45

2635 Ishøj

 

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende tilmelding på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder

Også som eux

Du kan vælge at tage uddannelsen som eux, hvor du både bliver faglært og får studiekompetence til videregående uddannelser.

Læs om eux-brolægger

Læs om eux-struktør

Mød Alexander, som fortæller om sin uddannelse til anlægsstruktør

"Jeg er hovedsageligt kloakmand, det er det, jeg synes er sjovest at arbejde med, " fortæller Rolf, struktørelev

Læs hele interviewet