Støberitekniker

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Som støberitekniker laver du forme og støber store ting i metal. Du sliber og pudser efter, så resultatet bliver flot og glat. Du kan arbejde som ansat på støberier eller starte din egen virksomhed.

 

Du arbejder med flydende metaller, som er over 1000 grader varme. Det kræver præcision og et køligt overblik.

 

På skolen får du undervisning i fag som introduktion til støbning, kerne- og modelfremstilling, fremstilling af støbegods samt efterbehandling. Du skal også have fag som tegningsforståelse og dokumentation, kvalitet og miljø samt iværksætteri og innovation.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik, og afsluttes med en svendeprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Længden på hovedforløbet afhænger af, hvor mange trin af uddannelsen, du tager, og hvilken spcialisering, du vælger:

 

  • Tager du kun trin 1, bliver du støberiassistent. Du lærer blandt andet at forberede støbeprocessen og fremstille kerner både manuelt og maskinelt. Du lærer også at rense og efterbehandle de støbte produkter. Hovedforløbet tager 1 ½ år.
     
  • Du kan også fortsætte på trin 2 og blive støberitekniker med specialet sandstøbning. Sålærer du endvidere at lave smeltning og støbning i jern og stål og andre materialer. Du lærer også at fremstille engangsforme. Hovedforløbet tager så 3 år.
     
  • På trin 2 kan du også specialisere dig som støberitekniker med specialet støbning i permanente forme. Her lærer du at arbejde med trykstøbning og såkaldte kokille støbninger, der tillader glat overflade med høj præcision. Hovedforløbet tager 3 år.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Tuborgvej 177, Emdrup

2400 København NV

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende tilmelding på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder