Produktør

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Som produktør arbejder du med maskiner og forskellige
anlæg, som du lærer at passe og klargøre.

 

Som produktør løser du forskellige tekniske opgaver. Det kan være svejseopgaver, reparationsopgaver eller slibeopgaver. Du hjælper forskellige kolleger rundt omkring i virksomhedens produktion.

 

 

Du deltager også i virksomhedens interne lagerfunktioner. På den måde får du kendskab til virksomhedens logistiksystem. Du lærer at køre truck.

 

Kvalitetssikring er også en vigtig del af jobbet, og du skal derfor lære at bruge forskellige kvalitetsværktøjer.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere

 

Hovedforløbet til produktør varer 1 år. Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik, og afsluttes med en svendeprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

På hovedforløbets skoleophold bliver du undervist i dreje- og boreteknikker og slibning og polering.


Du lærer desuden de forskellige sammenføjningsmetoder som limning, lodning svejsning og at arbejde med bolte og nitter.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Vejlebrovej 45

2635 Ishøj

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
Se også fakta-boksene.


Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende tilmelding på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder