Praktik

Praktik/elevplads

For at kunne starte på hovedforløbet skal du som udgangspunkt have fundet en praktikplads hos en godkendt virksomhed. Det kaldes at lave en uddannelsesaftale, når du skriftligt aftaler med en virksomhed, at du skal i praktik og være elev eller lærling hos dem.

 

Skolen hjælper dig gerne med at finde en virksomhed, men ansvaret er dit. Du skal selv være opsøgende.

 

Du kan læse mere om og finde godkendte praktikpladser på praktikpladsen.dk

 

 

Ansøgning

Skolens lærere kan hjælpe dig med at skrive en ansøgning. Lærerne vejleder dig også i, hvordan du kan gøre et godt indtryk i forbindelse med praktikpladssøgning. Læs nogle gode råd til praktiksøgning.

 

Du kan også få tips til din praktiskpladssøgning på Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen, emu.dk

 

Skolepraktik

Kan du ikke finde en praktikplads, kan du på nogle uddannelser fortsætte i skolepraktik (skp), hvis du lever op til visse kriterier (EMMA godkendelse). Skolepraktik betyder, at du i stedet for at være i praktik i en virksomhed, arbejder i specielle værksteder på skolen. Under din skolepraktik skal du stadig lede efter en praktikplads.


Følgende uddannelser på NEXT har skolepraktik: 

 

Opholdet i skolepraktik skal fungere som et springbræt til en uddannelsesaftale/deleaftale eller en midlertidig udstationering. Deleaftalens varighed kan aftales.

 

Der kan også aftales virksomhedsforlagt undervisning i op til 1 måned, hvor skolen betaler din godtgørelse og virksomheden ser om de er parat til at modtage en elev.

 

For virksomheder

Du og din potentielle praktikvirksomhed kan læse mere om de forskellige former for uddannelsesaftaler og tilskud under menupunktet For virksomheder.


Pjece om skolepraktik

I pjecen "Information om skolepraktik" kan du læse om dine muligheder for at tage uddannelsen med skolepraktik, hvis du ikke kan finde en praktikplads i en virksomhed.

Se pjecen

Optagelse på grundforløbet

Læs om optagelse på grundforløbet med og uden en uddannelsesaftale:

Tilmelding & startdatoer