PIU-ordningen

PIU-ordningen er et dansk mobilitetsprogram for elever på erhvervsuddannelser. PIU står for praktik i udlandet, og ordningen giver mulighed for, at praktikopholdet kan blive godkendt som en del af din uddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til dig eller din danske arbejdsgiver.

 

Gennem PIU-ordningen skal du være i udlandspraktik i mindst en måned. Der er ikke nogen maksimal varighed, så du kan i princippet tage al praktik i din uddannelse i udlandet. Vær dog opmærksom på, at du skal hjem og tage dine skoleophold og den afsluttende prøve i Danmark. Det mest normale er at være i udlandspraktik i ca. et år.

 

Det er forskelligt hvordan din praktikperiode i udlandet skal arrangeres alt efter, om du er i skolepraktik eller har en uddannelsesaftale med en dansk praktikvirksomhed.

 

Skolepraktik: Skoleudsendelse

Er du i skolepraktik (dvs. du har ikke en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed), er det skolen, der udsender dig og dermed også skolen eller det faglige udvalg, der skal godkende din udenlandspraktik.

 

Når praktikpladsen er blevet godkendt, skal der laves en praktikaftale mellem dig, praktikpladsen og skolen. Kontakt en PIU-koordinator for mere information.

 

Uddannelsesaftale: Udstationering

Har du en uddannelsesaftale med en dansk virkomhed om at tage din praktik der, skal du aftale med virksomheden, at du kan tage praktik i udlandet.

 

Det vil i praksis foregå som en udstationering, hvor dit danske praktiksted laver en aftale med den udenlandske virksomhed. Den danske virksomhed har stadig ansvaret for de forpligtelser, de har i kraft af uddannelsesaftalen.

 

Virksomheden, du har en uddannelsesaftale med, kan læse mere her.

 

Løn og økonomi

Du skal have løn under din praktikophold i udlandet - du må ikke arbejde gratis. Er du udstationeret af en virksomhed, skal din danske arbejdsgiver sikre, at du får løn efter danske vilkår. Er du udsendt af skolen, skal du aflønnes efter de vilkår, der gælder i landet, hvor du er i praktik. Det er som regel en mindre løn, end du ville få i Danmark.

 

Du kan få dine udgifter til ud- og hjemrejse dækket, også når du skal hjem på skoleophold. Dine boligudgifter i udlandet dækkes med op til 50%, dog max 1.800 kr. om måneden. Det samlede årlige tilskud kan ikke overstige 32.000 kr.

 

Læs mere om tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på deres side om tilskud ved praktik i udlandet.

 

Få hjælp og svar på spørgsmål

Det kan være lidt af en mundfuld at arrangere et praktikophold i udlandet, men vores PIU-koordinatorer kan hjælpe dig med at få styr på de formelle krav og mulighederne for tilskud med mere. Kontakt PIU-kontoret.


Vær i god tid

For at vi kan nå at få alle papirer og aftaler samt økonomisk støtte til dig på plads i tide, skal du henvende dig til din kontaktlærer eller PIU-koordinator cirka et halvt år før du vil af sted.

Sprog og kultur

Du skal kunne stå på egne ben i et fremmed land. Det kræver mod og styrke, og at du sætter dig ind i landets kultur. Det kræver også at du er rimelig god til engelsk eller eventuelt at du kan begå dig på et andet lokalt sprog.

Over alt i verden

Din udlandspraktik kan principielt foregå over alt i verden. Dog viser det sig i praksis at være svært at lave aftaler om praktikophold i visse lande, fx USA. Derudover fraråder Udenrigsministeriet (UM) rejser til visse lande og du kan ikke få tilskud til praktik i disse.

Se UMs rejsevejledning

Læs også

Du kan finde mere information om PIU-ordningen hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Gå til ministeriets side

Se også deres brochure for elever og lærlinge om PIU-ordningen.

Hent ministeriets brochure