Over 25 år

Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, kan du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (euv).

 

Forløbet tilrettelægges så det bygger videre på den uddannelse og den joberfaring, du har i forvejen, og uddannelsen vil i regel være kortere end en erhvervsuddannelse for unge under 25 år.

 

Uddannelsesforløbet består af et grundforløb, der varer op til et halvt år (0-20 uger), og et hovedforløb, der varierer i længde fra uddannelse til uddannelse. Grundforløbet skal give dig de faglige færdigheder til at kunne starte på hovedforløbet. Hovedforløbet veksler mellem praktik (på maksimum to år) og skoleophold.

 

Tilmelding foregår via www.optagelse.dk, her skal du vedhæfte dokumentation for relevant erhvervserfaring inden for faget. Du vil så blive indkaldt til et møde med en vejleder om dine muligheder for merit.

 

Adgangskrav

For at begynde på grundforløbet skal du opfylde nogle adgangskrav.

 

  • Du skal være over 25 år
  • Du skal have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik fra afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.

Uddannelser

Se NEXTs erhvervsuddannelser

Vis uddannelser