Rygtet om pædagogisk nytænkning på NEXT er

I slutningen af oktober havde Film- og TV-uddannelsen på NEXT besøg af den franske filmfotograf Jean-Paul Jarry fra den franske filmskole Institut International de l'Image et du Son. Rygtet om den pædagogiske nytænkning var nemlig nået helt til Paris.

9. november 2017

Filmfotografen Jean-Paul Jarry fra den franske filmskole Institut International de l'Image et du Son var i slutningen af oktober på besøg i Kastrup for at få indblik i, hvordan Film- og TV uddannelsen på NEXT arbejder med filmfaglighed og pædagogik.

 

Jean-Paul talte med elever fra hovedforløbet for at få indsigt i hvordan der arbejdes med learning by doing bl.a. gennem de tekniske og kreative benspænd, som tænkes ind i de opgaver, eleverne stilles overfor. Faglærer Thomas Engell fra Film- og TV uddannelsen på NEXT har igennem de sidste fire år arbejdet med at implementere viden og metoder fra den erhvervspædagogiske diplomuddannelse i samspil med filmfaglighed og udnyttelse af digitale teknologier.

 

"At kunne udfolde vores pædagogik og faglighed gennem digitale teknologier for en som Jean-Paul var virkelig værdifuldt for os som uddannelse, fordi det kommunikerer på så mange narrative niveauer og peger ind i en fælles faglig forståelse", fortæller Thomas Engell.   

 

Jean-Paul fik også tid til at besøge Hal-C hvor byggeriet er i fuld gang. Det afstedkom både begejstring og anerkendelse i forhold til de muligheder som HAL-C kan være med til skabe lokalt, nationalt og internationalt som netværksskabende inkubator for udvikling af kreative og tekniske kompetencer inden for alle audio-visuelle brancher, med stort potentiale for overbygninger med bl.a. efteruddannelse af de eksisterende filmarbejdere.

 

 

 

 


Kontaktperson

Eva Mette Bøgestrøm

Akademisk medarbejder

30 86 35 81