Mediegrafiker

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Optagelse

Uddannelsen til mediegrafiker har begrænsede pladser. Har du en uddannelsesaftale med et praktiksted, er du sikker på en plads.

 

Har du ikke en uddannelsesaftale, med et praktiksted, skal du skrive en motiveret ansøgning. På baggrund af de motiverede ansøgninger + en samtale udvælger skolen de bedst egnede og mest motiverede blandt ansøgerne.

 

Med en uddannelsesaftale

Med en uddannelsesaftale er du sikret optagelse, og du skal derfor ikke skrive en motiveret ansøgning. Du skal blot sende uddannelsesaftalen til skolen inden grundforløbet starter. Husk, at du skal sende originaludgaven, og den skal være underskrevet.

 

Uden en uddannelsesaftale

Har du ikke en uddannelsesaftale, skal du - udover at opfylde de generelle adgangskrav - gøre følgende:

 

  1. Udfylder dette ansøgningsskema, hvor du bl.a. beskriver din motivation for at søge uddannelsen.
  2. Sende ansøgningsskemaet, et billede af dig selv og dokumentation for tidligere skoleforløb til skolen.
  3. Møde op til en afklarings- og informationsdag på skolen, hvor du også deltager i en praktisk prøve.
     

Ud fra dit ansøgningsskema + en personlig samtale beslutter vi, om du kan optages på uddannelsen.

 

Kvoteplads

For at komme i betragtning til en kvoteplads skal du, udover at opfylde de generelle adgangskrav, gøre følgende:

 

  1. Du søger uddannelsen via optagelse.dk.
  2. Når skolen har modtaget din ansøgning fra optalelse.dk, sender vi dig et kvote-ansøgningsskema pr. e-mail. Du skal så udfylde skemaet og sende det retur.

 

Optagelsesproceduren skal sikre, at dem, der optages, 1) har flair for faget, 2) er motiverede og studieegnede og 3) har personlige kompetencer til at fuldføre uddannelsen.


Om uddannelsen

Læs beskrivelse af uddannelsen

Mediegrafiker

Søgefrist og startdato

Ansøgningsfrist:

21. maj 2017

 

Studiestart:

14. august 2017