Klinisk tandtekniker-assistent

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Som klinisk tandteknikerassistent arbejder du med klinisk tandteknik og patientbetjening. Du arbejder tæt sammen med den kliniske tandtekniker, og kender til de grundlæggende dele af den kliniske tandpleje.

 

Du arbejder med den aftagelige protetik og lærer at lave proteser - fra det første aftryk til den bliver leveret til kunden.

 

Når uddannelsen er afsluttet, kan du søge optagelse på den korte videregående uddannelse til klinisk tandtekniker, som tager 2 år.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik og afsluttes med en prøve. Der er to skoleforløb og to praktikforløb.

 

På hovedforløbet vil du stifte bekendtskab til de grundlæggende kundskaber inden for klinisk tandpleje. Det betyder, at du blandt andet får kendskab til fremstilling og reparation af aftagelig og implantat protetik, anatomi, protetik og teknologi inden for det tandtekniske område og farveprøvetagning og aftryktagning.

 

Du vil også få værktøjer til den gode patientbetjening og -vejledning, og du får en bedre forståelse for journalisering.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Tuborgvej 177, Emdrup

2400 København NV

 

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en praktikplads hos en klinisk tandtekniker. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikplads, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Se hvordan du bliver optaget og hvornår du kan starte på uddannelsen til klinisk tandtekniker-assistent

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder