Handelsuddannelsen

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål


 

- En uddannelse, der sælger

Her lærer du om handel mellem virksomheder til forskel fra detailhandel, hvor det drejer sig om handel mellem virksomheder og forbrugere.

 

På handelsuddannelsen lærer du om indkøb og salg af danske og udenlandske varer. Det kan for eksempel være engros-salg, hvor du køber et parti varer og sælger varerne videre med fortjeneste. Du lærer også om logistik, det vil sige at planlægge indkøb og distribution af varer.

 

Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder, der handler med andre virksomheder (også kaldet business-to-business). Du kan også starte din egen handelsvirksomhed.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Er du student, kan du også tage et intensivt grundforløb på kun 5-10 uger. Læs mere.

 

Hovedforløbet varer 2 år. Det veksler mellem praktik og skoleophold og afsluttes med en fagprøve. Du lærer blandt andet om indkøb, prissætning, salgsplanlægning, logistik, forhandlingsteknik, forretningsforståelse, kundeadfærd og kommunikation.

 

Du har tre specialiseringsmuligheder på hovedforløbet.

  • Du kan blive handelsassistent med speciale i salg. Her lærer du om kundeadfærd, salgs- og forhandlingsteknik og at analysere markeder.
  • Du kan blive indkøbsassistent. Her lærer du om indkøbsprocessen, import, eksport og internationale markeder.
  • Du kan også blive logistikassistent. Her lærer du at styre et lager og planlægge transport af varer på den mest optimale måde.

 

Bemærk: NEXT tilbyder handelsuddannelsens grundforløb, men ikke hovedforløbet.

 

 

Uddannelsessteder

Vi tilbyder uddannelsen i Ballerup, Ishøj, Nørrebro, Kastrup og Taastrup.

 

NEXT Uddannelse København

Baltorpvej 20A

2750 Ballerup

 

NEXT Uddannelse København

Vejlebrovej 45

2635 Ishøj

 

NEXT Uddannelse København

Rebslagervej 11

2400 København NV

 

NEXT Uddannelse København

Brønderslev Allé 25

2770 Kastrup

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende optag på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Også som eux

Du kan vælge at tage uddannelsen som eux, hvor du både bliver faglært og får studiekompetence til videregående uddannelser.

Læs om eux-handelsuddannelsen