Film- og tv-produktion

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Som film- og tv-produktionsuddannet har du fingrene i alle delene af en film-, video- og tv-produktion. Du skal både kunne planlægge, optage og færdiggøre den.

 

Derfor skal du have mod på at bruge kameraets og teknikkens muligheder, ligesom du skal have lyst til at arbejde med lys, lyd og redigering.

 

Det er en bred teknisk og kreativ uddannelse med mange forskellige jobmuligheder afhængig af den enkelte elevs interesser.

 

Uddannelsen er trindelt og har to retninger, som retter sig mod film- og tv-branchen:

  • Film-og tv-assistent (trin 1)
  • Film-og tv- produktionstekniker (trin 1+2)

                                                                         

Trin 1: Film- og tv-assistenten

Film- og tv-assistenten specialiserer sig til at arbejde som assistent inden for kamera up-lining, belysning, grip eller produktionskoordi­nering. Film- og tv-assistenten får ofte arbejde i filmbranchen i assistentfunktioner. Arbejdet som film- og tv-assistent kræver, at du er serviceminded og har engagement og interesse for film- og tv-produktion.

 

Du opnår en bred indsigt i alle elementer i en film/tv-produktion fra idé til færdig film eller tv-program, samt kendskab til alle branchens organisationer.

 

Trin 1+2: Film- og tv-produktionsteknikeren

Film- og tv-produktionsteknikeren specialiserer sig inden for f.eks. kamera/lys, redigering og tv-journalistik og arbejder som færdig-uddannet med OB-optagelser og flerkameraproduktion. Nogle arbejder med redigering i film-og tv-branchen, mens andre arbejder som video-journalister, hvor de på én gang fungerer som både tv-journalist, tv-fotograf, lyd -og redigeringstekniker.

 

Arbejdet som film- og tv-produktionstekniker kræver engagement, selvstæn­dighed, kreativitet og interesse for både teknik og billedmedier.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik, og afsluttes med en svendeprøve. Længden af hovedforløbet afhænger af, hvor mange trin, du tager:

 

  • Film-og tv-assistent (trin 1): Hovedforløbet tager 2 år.
  • Film-og tv- produktionstekniker (trin 1+2): Hovedforløbet tager 4 ½ år.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Brønderslev Allé 25

2770 Kastrup

* Uddannelsen flytter i løbet af efteråret 2017 til:
NEXT Uddannelse København
Rebslagervej 11

2400 København NV

 

Adgangskrav

Uddannelsen har adgangsbegrænsning, så for at kunne starte, skal du enten have en uddannelsesaftale med et praktiksted eller være optaget på en kvoteplads. Læs eventuelt vores tips til praktiksøgning.

 

Se de generelle adgangskrav og hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Se hvordan du bliver optaget og hvornår du kan starte på film- og tv-produktionsuddannelsen

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder

Mød Mikkel en dag på hans lærerplads i DR-byen.