Eventkoordinator

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål 

- Er du idémager og god til at planlægge?

En eventkoordinator planlægger og koordinerer større begivenheder som for eksempel kulturelle arrangementer, konferencer, koncerter, bryllupper og andre former for events.


På uddannelsen lærer blandt andet om at idéudvikle, lægge budgetter, lave bookingaftaler, indgå kontrakter og markedsføre en event.


Som færdiguddannet eventkoordinator kan du eksempelvis arbejde på event-bureauer, museer, i storcentre og forlystelsesparker.


Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Er du student, kan du også tage et intensivt grundforløb på kun 5-10 uger. Læs mere.

 

Hovedforløbet varer 2 år. Det veksler mellem praktik og skoleophold og afsluttes med en fagprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Du lærer at idéudvikle, tilrettelægge, markedsføre og styre events. I praktikken skal du sammen med kollegerne samarbejde med forskellige kunder, underleverandører og samarbejdspartnere.


På skolen bliver du undervist i fag som afsætning, erhvervsøkonomi, informationsteknologi, dansk og engelsk.

 

Uddannelsessted

Vi tilbyder uddannelsen i Ballerup og på Nørrebro.

 

NEXT Uddannelse København

Baltorpvej 20A

2750 Ballerup

 

NEXT Uddannelse København

Rebslagervej 11

2400 København NV

 

 

 

Adgangskrav

Uddannelsen har adgangsbegrænsning, så for at kunne starte, skal du enten have en uddannelsesaftale med et praktiksted, eller være optaget på en kvoteplads. Læs eventuelt vores tips til praktiksøgning.

 

Se de generelle adgangskrav og hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • Se katalog over uddannelsens valgfag på hovedforløbet (pdf - 1,3 MB)
  • Se kalender for specialefag på hovedforløbet (pdf - 575 kb)
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, har skolen nogle ordensregler, samt regler for fravær og brug af bærbar computer: Hent dem her (pdf - 38 kb)
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende optag på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Også som eux

Du kan vælge at tage uddannelsen som eux, hvor du både bliver faglært og får studiekompetence til videregående uddannelser.

Læs om eux-eventkoordinator