Ejendomsservice-tekniker

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Ansøgningsfrist 1. december 2017

Studiestart 22. januar 2018

 

Som ejendomsservicetekniker skal du være glad for praktisk håndværksarbejde, og du skal være parat på en arbejdsdag, der både foregår indendøre og under åben himmel. 

 

ejendomsservicetekniker

 

Du er med til at boligforeningen eller institutionen bliver et rart sted at være for de mennesker, som bor eller færdes der, når du reparerer varmeanlæg, ordner småreperationer eller klipper hække og buske.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik og afsluttes med en svendeprøve. Det varer ca. 2 år og 9 måneder. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Du er typisk i praktik enten i et boligselskab eller i en institution – for eksempel en børnehave eller et bosted.

 

Undervisningen på skolen lærer dig at udføre mindre reparationer og pleje og vedligeholde en boligs udendørsarealer. Du får også undervisning i love og regler inden for boligsektoren og hvordan man styrer en økonomi i en ejendom.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Fabriksparken 31

2600 Glostrup

 

Adgangskrav

Uddannelsen har adgangsbegrænsning, så for at kunne starte, skal du enten have en uddannelsesaftale med et praktiksted eller være optaget på en kvoteplads. Læs eventuelt vores tips til praktiksøgning.

 

Se de generelle adgangskrav og hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende tilmelding på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder

Mød Morten, som er lærling hos boligselskabet BO-VEST.

"Der er mange forskellige opgaver, du skal løse i løbet af en dag. Og der sker hele tiden noget nyt," fortæller Louise, ejendomsservicetekniker-elev.

Læs hele interviewet