Ejendomsservice-tekniker

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Som ejendomsservicetekniker skal du være glad for praktisk håndværksarbejde, og du skal være parat på en arbejdsdag, der både foregår indendøre og under åben himmel. 

 

ejendomsservicetekniker

 

Du er med til at boligforeningen eller institutionen bliver et rart sted at være for de mennesker, som bor eller færdes der, når du reparerer varmeanlæg, ordner småreperationer eller klipper hække og buske.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på skolen og varer 20 eller 40 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik og afsluttes med en svendeprøve. Det varer ca. 2 år og 9 måneder. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Du er typisk i praktik enten i et boligselskab eller i en institution – for eksempel en børnehave eller et bosted.

 

Undervisningen på skolen lærer dig at udføre mindre reparationer og pleje og vedligeholde en boligs udendørsarealer. Du får også undervisning i love og regler inden for boligsektoren og hvordan man styrer en økonomi i en ejendom.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Fabriksparken 31

2600 Glostrup

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Se hvordan du bliver optaget og hvornår du kan starte på uddannelsen til ejendomsservice-tekniker

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder

Mød Morten, som er lærling hos boligselskabet BO-VEST.

"Der er mange forskellige opgaver, du skal løse i løbet af en dag. Og der sker hele tiden noget nyt," fortæller Louise, ejendomsservicetekniker-elev.

Læs hele interviewet