Detailhandel

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål
- Flair for salg og kundeservice?

På uddannelsen i detailhandel bliver du salgsassistent og lærer at vejlede og betjene kunder i en butik. Det drejer sig altså om butikssalg, modsat handelsuddannelsen, hvor det er salg mellem virksomheder.

 

Du lærer om indkøb af varer, at præsentere og sælge varer, at indrette en butik, at styre lageret og om butikkens økonomi.

 

Som færdiguddannet salgsassistent kan du arbejde i specialbutikker, supermarkeder og stormagasiner, eller du kan åbne din egen butik.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Er du student, kan du også tage et intensivt grundforløb på kun 5-10 uger. Læs mere.

 

Hovedforløbet varer 2 år. Det veksler mellem praktik og skoleophold og afsluttes med en fagprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

På detailhandelsuddannelsen har du fag som afsætning, erhvervsøkonomi og it, samt nogle brancherelaterede fag. Desuden har du almene fag som dansk og engelsk.

 

Du lærer om salg, kundevejledning og -betjening, samt hvordan man bruger et kasseapparat. Du lærer hvordan du præsenterer varer og indretter en butik. Desuden lærer du om lagerstyring og økonomi.

 

På hovedforløbet kan du specialisere dig som salgsassistent med eller uden profil, dekoratør eller blomsterdekoratør. Som salgsassistent med profil bliver du uddannet til at sælge en bestemt type varer, for eksempel kolonial, tekstiler, elektronik eller sports- og fritidsartikler.

 

Bemærk: NEXT tilbyder grundforløbet inden for detailhandel, men ikke hovedforløbet.

 

Uddannelsesmiljø

Grundforløbet til uddannelsen kan tages flere steder på NEXT. Bemærk, at vi i Taastrup har et særligt voksent uddannelsesmiljø, der er forbeholdt elever på 20 år og derover. Læs mere her:

 

Uddannelsessteder

Vi tilbyder uddannelsen i Ballerup, Ishøj, Nørrebro, Kastrup og Taastrup.

 

NEXT Uddannelse København

Baltorpvej 20A

2750 Ballerup

 

NEXT Uddannelse København

Vejlebrovej 45

2635 Ishøj

 

NEXT Uddannelse København

Rebslagervej 11

2400 København NV

 

NEXT Uddannelse København

Brønderslev Allé 25

2770 Kastrup

 

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende optag på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Også som eux

Du kan vælge at tage uddannelsen som eux, hvor du både bliver faglært og får studiekompetence til videregående uddannelser.

Læs om eux-detailhandel