CNC-tekniker

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

CNC-teknikeren planlægger, programmerer og gennemfører selvstændigt produktionsforløb i fremstillingsindustrien for eksempel via CNC-styrede dreje- og fræsemaskiner.

 

Som CNC-tekniker arbejder du som som regel i virksomheder inden for maskin- og værktøjsområdet, og det er dig, der har ansvaret for kvalitetskontrol og produktdokumentation.

 

På skolen lærer du om, hvordan metal kan formes i de computerstyrede CNC-maskiner, så det i sidste ende kan blive til et produkt.

 

Det er vigtig, at du er omhyggelig med dit arbejde, da det koster mange penge, hvis noget bliver lavet forkert.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik, og afsluttes med en svendeprøve. Det varer 1 eller 2 år alt efter hvilket spor, du følger:

 

  • CNC-assistent-hovedforløbet tager 1 år.

 

  • CNC-tekniker-hovedforløbet tager 2 år.

 

Uddannelsen til CNC-assistent har samme indhold som uddannelsen til CNC-tekniker. Der er bare mindre fordybelse og mindre ansvar i arbejdsprocessen.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Tuborgvej 177, Emdrup

2400 København NV

 

Adgangskrav

CNC-teknikuddannelsen har adgangsbegrænsning, så for at kunne starte, skal du enten have en uddannelsesaftale med et praktiksted eller være optaget på en kvoteplads. Læs eventuelt vores tips til praktiksøgning.

 

Se de generelle adgangskrav og hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Se hvordan du bliver optaget og hvornår du kan starte på CNC-teknikuddannelsen

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder