Bygningssnedker

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Bygningssnedker er et speciale inden for snedkeruddannelsen.

 

Som snedker arbejder du typisk med træ og forskellige pladematerialer. I arbejdet bruger du både avancerede maskiner og simpelt håndværktøj.

 

Som snedker er du ofte med i hele processen fra den første kundekontakt til det færdige produkt. Det er dig, der rådgiver kunden om alt fra materialevalg til kreative opgaveløsninger.

 

Det betyder, at du også skal have lyst til kundepleje, og at du skal kunne forklare, tegne og bygge, så det lever op til kundens ønsker.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på skolen og varer 20 eller 40 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Grundforløbet er det samme som til møbelsnedker. Det samme gælder nogle af skoleopholdene på hovedforløbet.

 

Hovedforløbet varer cirka 3 ¼ år. Det veksler mellem skoleophold og praktik og afsluttes med en svendeprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

På hovedforløbet til bygningssnedker arbejder du med de større snedker-konstruktioner. Det kan være døre, vinduer og paneler, men det kan også være fast inventar som for eksempel trapper.

 

Ud over håndværksundervisningen, skal du også have fag som matematik, informationsteknologi, produktudvikling, produktion og service og stil, form og farve.

 

Uddannelsessteder

NEXT Uddannelse København

Rebslagervej 11

2400 København NV

 

NEXT Uddannelse København

Tæbyvej 65

2610 Rødovre

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Uddannelsen har begrænsede pladser. Er der flere ansøgere, end der er plads til, udvælger vi de bedst egnede og mest motiverede blandt ansøgerne. For at blive optaget, skal du derfor skrive en motiveret ansøgning, og du kan blive indkaldt til en samtale.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Se hvordan du bliver optaget og hvornår du kan starte på uddannelsen til snedker

Tilmelding & startdatoer

 

Ansøgningsfrist:

10. marts

 

Uddannelsesstart:

18. april

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder

Også som eux

Du kan vælge at tage uddannelsen som eux, hvor du både bliver faglært og får studiekompetence til videregående uddannelser.

Læs om eux-snedker

Mød Nikolaj som er i gang med snedkeruddannelsen