Bidrag fra AUB

Alle offentlige og private virksomheder der betaler til ATP, kan modtage udbetalinger fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelses-bidrag), i forbindelse med deres elev - inden for følgende områder:

 

  • Lønrefusion: Under elevernes skoleophold.
  • Befordring: Tilskud til elevernes transport under skoleophold
  • Løntilskud: For elever der uforskyldt har mistet deres lærested
  • Udstationering: Elever som er mindst en måned i udlandet

Udbetaling

Al udbetaling foregår via

siden om AUB på virk.dk