Beklædnings-håndværker

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Optagelse

Uddannelsen til beklædningshåndværker har begrænsede pladser på andet grundforløb. Har du en uddannelsesaftale med et praktiksted, er du sikker på en plads.

 

Har du ikke en uddannelsesaftale, skal du skrive en motiveret ansøgning. På baggrund af de motiverede ansøgninger + en samtale udvælger skolen de bedst egnede og mest motiverede blandt ansøgerne til andet grundforløb.

 

Med en uddannelsesaftale

Med en uddannelsesaftale er du sikret optagelse, og du skal derfor ikke skrive en motiveret ansøgning. Du skal blot sende uddannelsesaftalen til skolen inden grundforløbet starter. Husk, at du skal sende originaludgaven, og den skal være underskrevet. 

 

Uden en uddannelsesaftale

Har du ikke en uddannelsesaftale, skal du - udover at opfylde de generelle adgangskrav - gøre følgende:

 

 1. Du udfylder dette ansøgningsskema , hvor du bl.a. beskriver din motivation for at søge uddannelsen.
 2. Sende ansøgningsskemaet, et billede af dig selv og dokumentation for tidligere skoleforløb til skolen på adressen:
 3. Møde op til en afklarings- og informationsdag på skolen, hvor du også deltager i en praktisk prøve.

 

Ud fra dit ansøgningsskema + en personlig samtale beslutter vi, om du kan optages på uddannelsen.

 

Kriterier for udvælgelse 

I din ansøgning kan du med fordel belyse følgende:

 •  Begrundelse for at du søger uddannelsen.
 • Eventuel dokumentation for erfaring fra beklædningsfaget, herunder erhvervserfaring fra ufaglært arbejde eller erfaring fra udlandet, trainee forløb, fritidsarbejde eller erhvervspraktik.
 • Eventuel dokumentation for at du har deltaget i brobygning, præsentationskurser, produktionsskoleforløb eller anden vejledningsaktivitet.
 • Eventuel dokumentation for andre aktiviteter, der er relevante for uddannelsen, herunder anden uddannelse eller kursusaktivitet.
 • Eventuel dokumentation fra andet fritidsarbejde eller frivilligt arbejde, der ikke nødvendigvis har beklædningsfagligt indhold.
 • Plan for din praktikpladssøgning + en beskrivelse af, hvilke geografiske områder, du søger praktikplads indenfor.

 

NB: Vi forventer ikke, at du kan sy i forvejen.

 

Samtale

Ved samtalen på afklaringsdagen vurderer vi blandt andet din:

 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Mobilitet
 • Evne til at reflektere

 

Formålet med samtalen er, at vi får mulighed for at vurdere din interesse og flair for uddannelsen. Er der mange elever med de samme kompetencer, som alle opfylder kriterierne, trækkes lod.

 

Du kan ikke forvente detaljeret begrundelse for afslag. Optagelse til uddannelsen sker to gange årligt - i januar og august.

 


Om uddannelsen

Læs beskrivelse af uddannelsen

Beklædningshåndværker

Søgefrist og startdato

Ansøgningsfrist:

21. maj 2017

 

Uddannelsesstart:

14. august 2017