Andre tilbud

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

SPS - SpecielPædagogisk Støtte

Er du ordblind, eller har du en sygdom/ et handicap, der gør, at du har brug for ekstra støtte for at gennemføre din uddannelse, kan du søge SpecialPædagogisk Støtte. Læs om støtteformer og muligheder for at få SPS på spsu.dk.

 

Det er studievejlederen på NEXT, der skal søge om den støtte, du har brug for. Kontakt derfor studievejledningen i god tid før du starter på uddannelsen, så der er mulighed for, at din støtte er klar, når du skal begynde. 

 

Flere tilbud - spørg din vejleder

NEXT tilbyder dig en

  • kontaktlærer,
  • studievejleder,
  • læsevejleder,
  • mentorordning,
  • psykolog eller
  • SP-vejleder

på mange af vores uddannelser. Spørg studievejlederen på din uddannelse, hvilke konkrete tilbud, vi kan give dig.