Hf

På vores hf-uddannelse får du en bred fagrække, som giver dig mange valgmuligheder. Albertslund Gymnasium udbyder 27 fag, så du kan tilrette din hf, så den stemmer præcist overens med dine interesser og ambitioner om at læse videre.

Vi vil gerne gøre noget særligt for vores hf-kursister, så vi har indrettet et særligt hf-studiecenter, som også er et hyggeligt, socialt mødested for hf'ere.

 

Hjemmearbejdet på hf er begrænset. Undervisningen er tilrettelagt med færre lektier, og vi har lektiemoduler i skemaet, hvor du kan forberede dig til timerne. Du kan lave en stor del af dine skriftlige afleveringer i skoletiden med støtte fra dine lærere.

 

Undervisningen er varieret og anvendelsesorienteret, og skolefagene er relateret til virkeligheden uden for skolen.


Optagelse på hf

For at blive optaget skal du være erklæret uddannelsesparat og søge senest 1. marts.

Læs om optagelse