EUD-forberedende

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

EUD10 er for dig, der gerne vil ind på en erhvervsuddannelse (EUD) efter folkeskolen, men ikke opfylder adgangskravene.

 

Adgangskravene til EUD er, at du skal have prøvekarakteren 2 i dansk og matematik. EUD10 giver dig et år til at forbedre dine karakterer, så du kan starte på grundforløb 1 på EUD.

 

På EUD10 arbejder du med fag, du kender fra 9. klasse, men du afprøver også fag fra nogle af erhvervsuddannelserne.

 

NEXT tilbyder EUD10 tre steder i Storkøbenhavn:

Beauty & Fashion - EUD10 (København NV)
Building & Construction - EUD10(København NV)
Talent:10 - EUD10 (Ballerup)
NEXT10/ EUD10 (Ishøj)

 

 

 

Klik på det sted ovenfor, der er relevant for dig.

 

Beauty & Fashion - EUD10

- fokus på skønhed, mode & business

 

Denne linje er for dig, der har brug for 6 ugers brobygning og ikke har opnået 02 i dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve.


Du vil gerne have et anderledes 10. klasse år og overvejer om en erhvervsuddannelse er noget for dig. Med en 10. klasse på NEXT - er du allerede godt i gang med en ungdomsuddannelse. I løbet af året får du mulighed for både at afslutte din 10. klasse og lave projekter inden for skønhed, mode, sundhed og business.

 

Indgang

Linjen er for dig, der har brug for at styrke dansk, matematik og ikke opnåede 02 i 9. klasse afgangsprøve. Du er engageret og indstillet på et koncentreret og målrettet forløb. Du er parat til at arbejde for sagen, er nysgerrig og har en overordnet retning på dine interesser.

 

Undervisningen

Ud over de obligatoriske fag i 10. klasse vil din undervisning rette sig mod erhvervsuddannelser, og du vil også blive præsenteret for gymnasiale uddannelser på brobygning. Du vil både komme til at arbejde individuelt og i grupper med projekter der bl.a. tager udgangspunkt i temaer inden for skønhed, mode og forretning.

 

Fagene

  • Obligatorisk undervisning i dansk, matematik og engelsk på 10. klasses niveau.
  • Brobygning og praktik.
  • Motion som en integreret del af hverdagen på skolen.
  • Deltagelse i forskellige projekter med fokus på skønhed og mode.

Ud over de obligatoriske fag, tilbyder vi fagene:

  • Idræt, samfundsfag, sundhed og iværksætteri.

 

Brobygning

I løbet af uddannelsen er der min. 6 ugers brobygning til andre ungdomsuddannelser, så du har et godt grundlag at træffe et uddannelsesvalg på.

 

Skolens studiemiljø

På NEXT Glentevej møder alle elever hinanden og der er et livligt skolemiljø med plads til sjov i pauserne. Vi har fokus på at skabe et godt ungemiljø, hvor du udvikler dig personligt og fagligt, så du er klar til komme videre med din uddannelse.

 

Studietur

Du skal sammen med resten af klassen på studietur med overnatning.

 

Kontakt

Glentevej 61, 2400 København NV
Kasper Willems, 2476 6367

 

 

 

I Ballerup foregår EUD10-undervisningen i samarbejde med Talent:10 som du også kan læse om på talent10.dk

 

EUD10 Ishøj

På EUD10 i Ishøj er en stor del af dit skoleskema præget af, at du skal i brobygningsforløb. Her får du et indblik i de forskellige uddannelser, du kan vælge efter 10. klasse, og hvilke jobmuligheder de giver.

 

Fagene

Vi tilbyder de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik med ekstra fokus på kursus i læsehastighed og it. Den målrettede brobygning til erhvervsuddannelserne vil blive det gennemgående tema for efteråret, inden du skal vælge uddannelse. Foråret bruger vi til fordybelse i et større praktisk byggeprojekt samt innovation, miljø, privatøkonomi, praktiksøgning og førstehjælp.
 

Vejledning

På EUD10 vil du i hele forløbet blive fulgt tæt af en vejleder. I vil løbende have samtaler, så du kan få al den hjælp, der er nødvendig for, at du kan træffe det helt rigtige uddannelsesvalg for dig.
 

Det sociale

Alle lærer bedst, når de trives og har det godt med de øvrige elever og lærere. Derfor starter skoleåret også med en introtur, og der vil være mulighed for at deltage i fx lektiecafeer, Super Bowl, idrætsdage o.s.v.
 

Vores forventninger

Vi forventer, at du som elev på EUD10 er interesseret og har lyst til at lære nyt. Det skal til for at du kan blive rustet så godt som muligt til at kunne starte på en ungdomsuddannelse, når du har afsluttet eksamen i 10. klasse. Der er mødepligt til undervisningen, og vi ønsker et tæt samarbejde med dine forældre.
 

Find og kontakt os

Skolen ligger på Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj

Kontaktperson: Kasper Willems, kw@nextkbh.dk, tlf.: 2476 6367

 

 

Building & Construction - EUD10

- fokus på at bygge

 

Denne linje er for dig, der har brug for 6 ugers brobygning og ikke har opnået 02 i dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve. Du vil gerne have et anderledes 10. klasse år og overvejer om en erhvervsuddannelse er noget for dig.

 

Indgang

Building & Construction - EUD10 er for dig, der har en forkærlighed for at bygge, har brug for at styrke dansk, matematik og ikke opnåede 02 i
9. klasse afgangsprøve

 

Linjens særlige toning

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens obligatoriske 10. klasse fag (dansk, matematik og engelsk) og er desuden bygget op
om projekter. Projekterne er tilrettelagt, så du lærer dansk og matematik, mens du forvandler dine idéer til virkelighed og laver din egen portfolio, hvor du viser alle de spændende ting, du lærer under forløbet. Et projekt kan være at bygge et lille hus, så du prøver at male, murer, lægge strøm ind og smede en låge.

 

Fagene

  • Obligatorisk undervisning i dansk, matematik og engelsk på 10. klasses niveau.
  • Brobygning og praktik.
  • Motion som en integreret del af hverdagen på skolen.
  • Deltagelse i forskellige projekter med fokus på byggeri.

 

Vil du have en 10. klasse og samtidig afprøve praktiske håndværksfag? Så er dette tilbud lige noget for dig.

 

Skolens studiemiljø

Undervisningen foregår på vores nyrenoverede afdeling på Nørrebro, i et ungt skolemiljø med plads til sjov i pauserne. Vi har både boldbur,
bordtennis og bordfodbold.

 

Studietur

Du skal sammen med resten af klassen på studietur med overnatning.

 

Kontakt

Rebslagervej 11, 2400 København NV
Kasper Willems, 2476 6367

 

Talent:10 i Ballerup

Vi finder dit talent

Vi tror på, alle har talent. Spørgsmålet er ikke, om du har talent, men hvordan du har talent. Vi spotter, udvikler og plejer talenter hos alle unge. Det er en opgave, vi tager seriøst. For talenterne viser sig forskelligt hos hver enkelt af os.

 

Knæk talentkoden

Ved du ikke, hvad dit talent er? Det er helt normalt. Det er de færreste af os, der finder vores talent tidligt. Vi sætter en ære i at lytte og udvikler dit talent sammen med dig. For vi er et team og kan kun skabe resultater sammen. Alle kan tage Talent:10.

 

2-i-1

Vi tilbyder almen 10. klasse og eud10, som er en ny erhvervsrettet 10. klasse. Begge gør dig parat til at tage en ungdomsuddannelse. Det kan være, at du vil forbedre dig fagligt i f.eks. dansk og matematik, træne personlig fremtræden og handlekraft, blive afklaret i forhold til, hvad du vil, eller ikke føler dig klar til ungdomsuddannelse.

 

Det kan du bruge Talent:10 til

I Talent:10 møder du unge med forskellige interesser og talenter, du bliver dygtigere fagligt, du udvikler dig, finder ud af, hvilken uddannelse, der passer godt til dig – og så får du et skoleår, som er sjovt og spændende!

 

Faglighed i top - tænkt ud af boksen

Du får tid til at eksperimentere og være kreativ. Vi hjælper dig med at bliver dygtigere og udfordrer dig fagligt. Du får mulighed for at arbejde på forskellige måder og på en måde, der passer netop dig.

 

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projekt- og casearbejde, hvor du, på egen hånd og sammen med andre, løser real life opgaver for bl.a. lokale virksomheder. Du får tid til fordybelse, men kommer også ud af huset, så du får nye faglige input og oplevelser. Vi opmuntrer dig til at øve dig, udvikle dig og gøre dig umage.

 

Let at komme til

Skolen ligger på Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup, lige ved Ballerup station.

 

Vil du vide mere

Besøg talent10.dk hvor du også finder vores brochure og elevhåndbog.

 


Skolernes adresser

Beauty & Fashion

Glentevej 61, 2400 København NV

 

EUD10

Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj

 

Building & Construction 

Reblagervej 11, 2400 København NV

 

Talent:10

Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup

Erhvervs-uddannelser

Se de erhvervsuddannelser, du kan tage på NEXT, når du opfylder adgangskravene.

Se erhvervsuddannelser