Almindelig 10. klasse

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

De almene 10. klasser er gode for dig, der ikke ved, om du vil have en gymnasiel uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Her arbejder du med at finde ud af, hvad du brænder for, med at forbedre dig fagligt og med få gode studievaner, så du er helt klar til en ungdomsuddannelse.

 

NEXT tilbyder:

 

Klik på et link eller scroll ned for at læse mere.

 

Building & Construction i København

Fokus på at bygge

 

Linjen er for dig, der gerne vil have et anderledes 10. klasse år og overvejer om en erhvervsuddannelse eller EUX er noget for dig.

 

Linjens særlige toning

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens obligatoriske 10. klasse fag (dansk, matematik og engelsk) og er desuden bygget op om projekter. Projekterne er tilrettelagt, så du lærer dansk og matematik, mens du forvandler dine idéer til virkelighed og laver din egen portfolio, hvor du viser alle de spændende ting, du lærer under forløbet. Et projekt kan være at bygge et lille hus, så du prøver at male, murer, bygge, lægge strøm ind og smede en låge.

 

Fagene

Obligatorisk undervisning i dansk, matematik og engelsk på 10. klasses niveau. Brobygning og praktik. Motion som en integreret del af hverdagen på skolen. Deltagelse i forskellige projekter med fokus på byggeri. Vil du have en 10. klasse og samtidig afprøve praktiske håndværksfag? Så er dette tilbud lige noget for dig.

 

Brobygning

I løbet af uddannelsen er der 5 ugers brobygning til andre ungdomsuddannelser, så du har et godt grundlag at træffe et uddannelsesvalg på.

 

Skolens studiemiljø

Undervisningen foregår på vores nyrenoverede afdeling på Nørrebro, i et ungt skolemiljø med plads til sjov i pauserne. Vi har både boldbur,
bordtennis og bordfodbold. Vi har fokus på at skabe et godt ungemiljø, hvor du udvikler dig personligt og fagligt, så du er klar til komme videre med din uddannelse.

 

Studietur

Du skal sammen med resten af klassen på studietur med overnatning.

 

Kontakt

NEXT Nørrebro
Rebslagervej 11, 2400 København NV
Kasper Willems, , tlf.: 2476 6367

 

Beauty & Fashion i København NV

Fokus på skønhed, mode og business

 

Linjen er for dig, der gerne vil have et anderledes 10. klasse år og overvejer om en erhvervsuddannelse eller EUX er noget for dig. Med en 10. klasse på NEXT - er du allerede godt i gang med en ungdomsuddannelse. I løbet af året får du mulighed for både at afslutte din 10. klasse og lave projekter inden for skønhed, mode, sundhed og business.

 

Indgang

Linjen er for dig, der har lyst til at prøve kræfter med skønhed, mode og business, og du skal være engageret og indstillet på et koncentreret
og målrettet forløb. Du er parat til at arbejde for sagen, er nysgerrig
og har en overordnet retning på dine interesser.

 

Undervisningen

Ud over de obligatoriske fag i 10. klasse vil din undervisning rette sig mod erhvervsuddannelser, og du vil også blive præsenteret for gymnasiale uddannelser på brobygning. Du vil både komme til at arbejde individuelt og i grupper med projekter der bl.a. tager udgangspunkt i temaer inden for skønhed, mode og forretning.

 

Fagene

  • Obligatorisk undervisning i dansk, matematik og engelsk på 10. klasses niveau.
  • Brobygning og praktik.
  • Motion som en integreret del af hverdagen på skolen.
  • Deltagelse i forskellige projekter med fokus på skønhed og mode.

 

Ud over de obligatoriske fag, tilbyder vi fagene:

  • Idræt, samfundsfag, sundhed og iværksætteri.

 

Brobygning

I løbet af uddannelsen er der 5 ugers brobygning til andre ungdomsuddannelser, så du har et godt grundlag at træffe et uddannelsesvalg på.

 

Skolens studiemiljø

På NEXT Glentevej møder alle elever hinanden og der er et livligt skolemiljø med plads til sjov i pauserne. Vi har fokus på at skabe et godt ungemiljø, hvor du udvikler dig personligt og fagligt, så du er klar til komme videre med din uddannelse.

 

Studietur

Du skal sammen med resten af klassen på studietur
med overnatning.

 

Kontakt

NEXT Glentevej
Glentevej 61, 2400 København NV
Kasper Willems, tlf. 2476 6367

 

 

NEXT10 i Ishøj

Brug et år til at blive klogere

NEXT10 er for dig, der gerne lige vil have et ekstra år til at blive parat til enten en gymnasieuddannelse eller en erhvervsuddannelse.

 

Undervisningen

På NEXT10 er der fokus på at give dig gode studievaner, endnu bedre læse- og skrive-kompetencer, og så vil du blive trænet i mundtlig formidling. Idræt og bevægelse i undervisningen vil være naturlige elementer, da de kan være med til at forbedre din indlæring.

 

Undervisningen på NEXT10 vil primært foregå i din egen klasse og vil være en kombination af almindelig klasseundervisning, projektforløb, temadage, innovationscamps, konkurrencer, værksteds- og laboratorieundervisning.

 

Fag og lærere

Du får både obligatoriske fag og valg- og tilbudsfag som f.eks. dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, samfundsfag, psykologi, it, innovation, idræt, tysk eller fransk.


Flere af fagene vil blive gennemført i tæt samarbejde med elever og lærere på både erhvervsuddannelser og hhx, htx og stx. Så kan du lære dem bedre at kende, og samtidigt tror vi på at “ung-til-ung” undervisning og vejledning virker.

 

Det sociale

Alle lærer bedst, når de trives og har det godt med de øvrige elever og lærere. Derfor starter skoleåret med en introtur, og der vil være mulighed for at deltage i f.eks. lektiecafé, Super Bowl og idrætsdage.

 

Vejledning

På NEXT10 vil du i hele forløbet blive fulgt tæt af en vejleder. I vil løbende have samtaler, så du kan få al den hjælp, der er nødvendig for, at du kan træffe det helt rigtige uddannelsesvalg for dig.

 

Elitesport

På NEXT10 er det muligt at tilrettelægge undervisningen fleksibelt for elitesportsudøvere.

 

Skoleåret

I hele efteråret sættes der fokus på, at du får et grundigt indblik i både erhvervs- og gymnasiale uddannelser. Fra januar opdeles undervisningen i en række fag, så du indgår i et målrettet forløb mod enten erhvervsuddannelser eller gymnasiet. Det er dine interesser, faglighed og studiemodenhed, der vil afgøre det.

 

Det skal give mening at lære. Derfor vil du også opleve, at vi gør os umage for at vise dig, hvordan fagene kan bruges i dagligdagen. Det betyder også, at der vil være ekskursioner og en studietur i løbet af skoleåret. Desuden vil du sammen med de andre NEXT10 elever blive inddraget i udvalgte elevaktiviteter på NEXT10.

 

Vores forventninger

Vi forventer, at du som elev på NEXT10 er interesseret og har lyst til at lære nyt. Det skal til for at du kan blive rustet så godt som muligt til at starte på en ungdomsuddannelse, når du har afsluttet eksamen i 10. klasse.


Der er mødepligt til undervisningen, og vi ønsker et tæt samarbejde med dine forældre.

 

Let at komme til

NEXT10 ligger på Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj. Det er 3 minutter fra Ishøj station, som du f.eks. kan komme til med S-togslinje A eller E og busserne 400S og 300S.
 

Spørgsmål om NEXT10 kan rettes til

Kasper Willems, , tlf.: 2476 6367

 

 

Talent:10 i Ballerup

Vi finder dit talent

Vi tror på, alle har talent. Spørgsmålet er ikke, om du har talent, men hvordan du har talent. Vi spotter, udvikler og plejer talenter hos alle unge. Det er en opgave, vi tager seriøst. For talenterne viser sig forskelligt hos hver enkelt af os.

 

Knæk talentkoden

Ved du ikke, hvad dit talent er? Det er helt normalt. Det er de færreste af os, der finder vores talent tidligt. Vi sætter en ære i at lytte og udvikler dit talent sammen med dig. For vi er et team og kan kun skabe resultater sammen. Alle kan tage Talent:10.

 

2-i-1

Vi tilbyder almen 10. klasse og eud10, som er en ny erhvervsrettet 10. klasse. Begge gør dig parat til at tage en ungdomsuddannelse. Det kan være, at du vil forbedre dig fagligt i f.eks. dansk og matematik, træne personlig fremtræden og handlekraft, blive afklaret i forhold til, hvad du vil, eller ikke føler dig klar til ungdomsuddannelse.

 

Det kan du bruge Talent:10 til

I Talent:10 møder du unge med forskellige interesser og talenter, du bliver dygtigere fagligt, du udvikler dig, finder ud af, hvilken uddannelse, der passer godt til dig – og så får du et skoleår, som er sjovt og spændende!

 

Faglighed i top - tænkt ud af boksen

Du får tid til at eksperimentere og være kreativ. Vi hjælper dig med at bliver dygtigere og udfordrer dig fagligt. Du får mulighed for at arbejde på forskellige måder og på en måde, der passer netop dig.

 

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projekt- og casearbejde, hvor du, på egen hånd og sammen med andre, løser real life opgaver for bl.a. lokale virksomheder. Du får tid til fordybelse, men kommer også ud af huset, så du får nye faglige input og oplevelser. Vi opmuntrer dig til at øve dig, udvikle dig og gøre dig umage.

 

Let at komme til

Skolen ligger på Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup, lige ved Ballerup station.

 

Vil du vide mere

Besøg talent10.dk hvor du også finder vores brochure og elevhåndbog.

 


Skolernes adresser

Building & Construction

Rebslagervej 11, 2400 København NV)

 

Beauty & Fashion

Glentevej 61, 2400 København NV)

 

NEXT10

Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj

 

Talent:10

Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup

Video - talent:10

Oplev Nicoline, Casper, Caroline og Nanna fortælle om deres 10. klasseår på Talent:10 i Ballerup.

Se video